בחירות למועצת הארגון

בחודשים פברואר ומרץ 2016 נערכו בחירות למועצת הארגון בכל הפקולטות בטכניון שאינן מיוצגות.
בבחירות נבחרו כ-10 נציגים חדשים למועצה אך עדיין נותרו מספר פקולטות ללא ייצוג.
פרטי הקשר של נציגי הארגון בפקולטות השונות מופיעים בעמוד מבנה הארגון