הודעה על שביתה

‏כ"ד אדר תשע"ח
11 מרץ, 2018

לכבוד
חברי סגל ההוראה בטכניון
שלום רב,

הנדון: השבתת ההוראה האקדמית בטכניון

לאור כישלון המו"מ מול הנהלת הטכניון על הסכם עבודה קיבוצי חדש, הלימודים בסמסטר ב' שאמורים להתחיל ב-20 למרץ מוקפאים. כל פעילויות ההוראה: הרצאה, תרגול, מעבדה וכן בדיקת עבודות ובחינות, ככל שהן מתבצעות ע"י חברי סגל נלווה (משתלמים ו/או מורים חיצוניים) מושבתות.

ועד ארגון סגל ההוראה בטכניון (אס"ה) מנהל עם הנהלת הטכניון מו"מ על הסכם עבודה קיבוצי חדש לסגל הנלווה מתחילת שנת הלימודים תשע"ו (אוקטובר 2015). עיקרי הנושאים שנידונים הינם: הבטחת ביטחון תעסוקתי מינימלי לעובדים, תיקון טבלת ההעסקה (פלמור) לשם הבטחת תגמול הולם ושינוי מבנה השכר לשם תיקון עיוותי שכר קייימים ושיפור תנאי השכר.

במהלך הדיונים מגלה הארגון התחשבות רבה בצורכי הטכניון וההנהלה גם היא מבינה היטב ובמידה רבה אף מקבלת, את הצרכים שלנו. ישנן הסכמות וישנן מחלוקות אך יחד עם כל ההתקדמות במו"מ התברר שלא קיימת נכונות של ההנהלה להשתתף במאמץ לייצר הסכם מקומי שמתאים לצרכים המיוחדים של ההוראה האקדמית בטכניון. ברגע האמת כאשר צריך לסכם ולחתום נעצרו נציגי ההנהלה ואף חזרו בהם מסיכומי עבר.

אס"ה הינו ארגון המייצג ציבור שמתייחס בכבוד להוראה בטכניון ומשקיע מאמץ  לא מבוטל בהקניית ידע לסטודנטים. פגיעה בציבור הסטודנטים נוגדת את הערכים הבסיסיים שלנו. לכן, עשינו מאמצים כבירים להמנע מצעדים ארגוניים ואפשרנו מו"מ כל כך ממושך. במסגרת מאמצים אלו, הצגנו להנהלה הצעת פשרה הכוללת ויתורים לא קלים בנושאים שהם חשובים לנו כארגון וכציבור. הצעה זו תקפה רק עד לתחילת סמסטר אביב.

הענות של ההנהלה להצעתנו תמנע את פרוץ השביתה. במידה וההנהלה לא תענה להצעת הפשרה, סמסטר אביב שאמור להיפתח ב-20 למרץ לא ייפתח. במקרה זה, הצעת הפשרה שנועדה למנוע פגיעה בסטודנטים תפוג.

הודעות עידכון על מצב העניינים יופצו על לוחות המודעות, באתר הארגון, בדוא"ל ובפייסבוק.

הציבור מתבקש לשמור על ערנות.

כוחנו באחדותנו

ועד ארגון סגל ההוראה בטכניון