בחירות למועצת הארגון

שלום,

ארגון סגל ההוראה (אס"ה) הוא ארגון העובדים היציג של הסגל הנלווה בטכניון הכולל את כל העוסקים בהוראה האקדמית בטכניון שאינם חברי סגל בכיר. לארגון מועצה שהיא הגוף המוסמך לקבוע את עמדות הארגון  בכל נושא שקשור לעולם התעסוקה שלנו בטכניון. בפרט, המועצה מנחה את ועד הארגון במו"מ על הסכם העבודה שלנו והיא זאת שתאשר את ההסכם אליו נגיע (בקרוב ?).

המועצה מורכבת מנציגי הפקולטות שהם חברי הארגון (שהעבירו למשרד הארגון טופס הצטרפות חתום) אשר נבחרים ע"י חברי הארגון בפקולטות. לצערנו, כרגע המועצה מדולדלת ולכן החלטות שהן חשובות לעתידנו מתקבלות ע"י קבוצה מצומצמת של נציגי חלק מהפקולטות.

ניסינו לנצל את התקופה שבין הסמסטרים לקיים בחירות בכל הפקולטות ולמלא את שורות המועצה. לצערינו הנסיון לא צלח. רק אחד מבין מאות חברי הארגון הציג את מועמדותו לשמש כחבר מועצה.

חברי ארגון המבינים את חשיבות הפעילות במועצה לציבור בכלל וליחידה שלהם בפרט, מתבקשים לפנות במייל למזכירות הארגון עד ל-10 ביולי ולהציג את מועמדותם למועצה. לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות הארגון או לחברי הועד והמועצה. פרטי הקשר מופיעים באתר הארגון.

החברות במועצה דורשת השתתפות בישיבת מועצה פעם בחודש (ולעיתים דחופות יותר בתקופת משבר).

לכל פקולטה ש"הציגה" מועמדים תישלח הודעה על מועד ומיקום הבחירות.

מועצה פעילה חשובה לכולנו.

בברכה

ועד  אס"ה