הצטרפות לארגון

רשאים להצטרף לארגון כל במועסקים בהוראה בטכניון שאינם חברי סגל אקדמי.

להצטרפות לארגון יש למלא את טופס ההצטרפות ולשולחו חתום למזכירות הארגון בדוא"ל officetso@gmail.com