זכויות והטבות

חברי ארגון סגל ההוראה נהנים מההטבות הבאות:

ביטוח בריאות קולקטיבי

חברי הארגון ובני משפחותים זכאים להצטרף לפוליסת ביטוח בריאות קולקטיבי של "הפניקס" אשר מופעלת ע"י סוכנות הביטוח "ישרים" – הדוא"ל הייעודי של חברת ישרים בנושא הביטוח הקולקטיבי – segelotec@yesharim.com

הנציגים של חברת "ישרים ":

נורית גורקה- 050-6508953, דור זמיר – 052-2356806

לפרטים נוספים על ביטוח הבריאות

התוכנית שנבחרה הינה אטרקטיבית ביותר, הן מבחינת היקפי הכיסוי והן מבחינת מחירי הביטוח, הנמוכים מאד יחסית למוצע בשוק.

הביטוח כולל כיסוי רחב ביותר הן לאירועים רפואיים חריגים כגון השתלות  וניתוחים בארץ ובחו"ל, והן עבור תרופות שאינן בסל, בדיקות למיניהן ועוד.

אנו מאמינים כי תוכנית זאת היא נדבך חשוב בקידום איכות החיים שלכם ושל בני משפחתכם, ולכן הוחלט בארגון לממן את פרמיית רובד הבסיס של כל חבר במלואה. בני המשפחה יוכלו להצטרף לפוליסה באותם תנאים ובאותו מחיר באופן וולונטרי.

תכנית ביטוח זו מאפשרת לחברי הארגון ובני משפחתם להרחיב את רובד הבסיס לכיסויים נוספים במחירים הזולים משמעותית ממחירי השוק הפרטי. פירוט הכיסויים ברבדי הביטוח השונים נמצא בחוברת זאת ובאתר.

שימו לב – מעבר לרובד הביטוח הבסיסי ,כל חברי הארגון ובני משפחותיהם (בן/בת זוג + ילדים) יוכלו להצטרף לתוכנית הביטוח באופן פרטי ללא צורך בבדיקות רפואיות והצהרות בריאות למשך 120 יום מתחילת מועד הביטוח או הצטרפות עובד חדש לארגון. היות והצטרפות בשלב מאוחר יותר לא תאפשר הצטרפות ללא הצהרת בריאות, אנו ממליצים לנצל תקופה זו ולהצטרף מידית לתכנית הביטוח. במידה ותשנו דעתכם ותרצו להיגרע מהתוכנית, תוכלו לעשות זאת בכל שלב.

להלן הכיסויים בפוליסה:

  • ביטוח להשתלות וטיפולים מיוחדים בחו״ל
  • ביטוח לתרופות מיוחדות
  • כיסוי לניתוחים מהשקל הראשון
  • כיסוי לניתוחים משלים שב"ן
  • טיפולים מחליפי ניתוח
  • ניתוחים פרטיים בחו"ל
  • טיפולים אמבולטוריים
  • כתבי שירות ורפואה משלימה.

כרטיס עובד

employee card
כל עובד סגל הוראה בטכניון זכאי לכרטיס עובד שיונפק לו במשרדי הארגון ללא עלות.
לקבלת הכרטיס יש ליצור קשר עם מזכירות הארגון ולהעביר תמונת פספורט עדכנית במייל.

הנחות והטבות

כרטיס אשראי CAL

לארגון הסכם עם חברת CAL במסגרתו זכאים חברי הארגון לכרטיס אשראי בתנאים מועדפים וללא עמלות.
פרטים על ההטבה יפורסמו בקרוב.

ביטוח רכב

כל עובד שחבר בארגון סגל ההוראה בטכניון ויש לו תעודת עובד/חבר  זכאי לפנות לסוכנות תלמית ולקבל הצעת מחיר לביטוח רכב במחירי קולקטיב

לתאום פגישה עם נציג בטכניון ו/או קבלת הצעת מחיר יש ליצור קשר עם חברת תלמית בטלפון 04-8672266 או עם לילך בטלפון 073-2495178

 

ביטוח סיעודי

לארגון הסכם עם חברת "אופק ניהול גילאות אישי" וסוכנות הביטוח כנען המקנה לחברי הארגון הטבות בהצטרפות לביטוח סיעודי.
לפרטים נוספים בנושא ביטוח סיעודי אופק – ביטוח סיעודי