מבנה הארגון

ארגון סגל ההוראה הינו עמותה אשר חבריה הינם מתרגלים ומרצים בטכניון שאינם חברי סגל אשר מילאו את טופס ההצטרפות. לארגון המוסדות הבאים:
האספה הכללית – הגוף העליון הכולל את כל חברי העמותה.
המועצה – גוף המופקד על ניהול ענייניו השוטפים של הארגון והכולל נציגים נבחרים מכל היחידות האקדמיות בטכניון על-פי מפתח מספרי (נציג אחד לכל 30 חברי ארגון). המועצה בוחרת את הוועד, את ועדת הביקורת וועדות אחרות.
הוועד – הגוף המבצע של הארגון, הכולל שלושה חברים שנבחרו ע"י המועצה.
ועדת הביקורת – גוף העוקב ובוחן את מכלול הפעילות של הארגון וכן משמש כמען לפניות חברי העמותה.

בעלי תפקידים בשכר

תפקידשםדוא"ל
יועץד"ר דני שמשshemeshe-mail signtechnion.ac.il

ועד הארגון

פרטי וועד הארגון
שםדוא"ל
גבי ויינרוט weinrot.gabbye-mail signgmail.com
תומר גלבר TOMERGHELBERe-mail signCAMPUS.TECHNION.AC.IL
עידן חריטן IDAN.HARITANe-mail signGMAIL.COM

ועדת ביקורת

פרטי וועדת ביקורת
שםדוא"ל
רותם ליסrotemlisse-mail signcs.technion.ac.il
דימיטרי רבינוביץdmitry.rae-mail signcs.technion.ac.il

ועדת שכר

שם דוא"ל
יוסי כהן tzometxe-mail signgmail.com
רועי גבאי roigbye-mail signgmail.com
מאיר רביב RAVIV.ARCe-mail signGMAIL.COM
עידן חריטן IDAN.HARITANe-mail signGMAIL.COM
רותם ליס rotemlisse-mail signcs.technion.ac.il

ועדת מכרז

שם דוא"ל
מאיר רביב RAVIV.ARCe-mail signGMAIL.COM
דימיטרי רבינוביץ dmitry.rae-mail signcs.technion.ac.il

מועצת הארגון

פרטי מועצת הארגון
פקולטהשםדוא"ל
מזכיר המועצה אביב שרון aviv.sharone-mail signgmail.com
ארכיטקטורה ובינוי עריםיהודה ארידורyehudae-mail signaridor.net
ארכיטקטורה ובינוי ערים מאיר רביבRAVIV.ARCe-mail signGMAIL.COMt
הנדסה אזרחית וסביבתיתתמר שלם TAMAR.SHALEMe-mail signGMAIL.COM
הנדסה ביו רפואיתחסר נציגלפרטים נא ליצור קשר עם מזכירות הארגון
הנדסה כימיתחסר נציגלפרטים נא ליצור קשר עם מזכירות הארגון
הנדסת אווירונאוטיקה וחללחסר נציגלפרטים נא ליצור קשר עם מזכירות הארגון
הנדסת ביוטכנולוגיה ומזוןאלונה שגן salonase-mail signcampus.technion.ac.il
הנדסת חשמלד"ר יוסי ילוזjosee-mail signtx.technion.ac.il
הנדסת חשמלגריגורי וקסמןgrishave-mail signtx.technion.ac.il
הנדסת מכונותאורן ריז'ינסקי
oren.rijenskye-mail signgmail.com
הנדסת מכונותיונתן רוטבאום
y.rotbaume-mail signgmail.com
הנדסת תעשיה וניהולדניאל אלטמן ALTMANDe-mail signCAMPUS.TECHNION.AC.IL
חינוך למדע וטכנולוגיהאביב שרון aviv.sharone-mail signgmail.com
כימיהעידן חריטן IDAN.HARITANe-mail signGMAIL.COM
כימיהברק יהל yahelbarake-mail signcampus.technion.ac.il
מדעי המחשברותם ליס rotemlisse-mail signcs.technion.ac.il
מדעי המחשבדימיטרי רבינוביץ dmitry.rae-mail signcs.technion.ac.il
מתמטיקהנאדר אגא ANADERe-mail signtx.technion.ac.il
מתמטיקהיוסי כהן tzometxe-mail signgmail.com
פיסיקהגבי ויינרוטweinrot.gabbye-mail signgmail.com
רפואהחסר נציגלפרטים נא ליצור קשר עם מזכירות הארגון
רפואהחסר נציגלפרטים נא ליצור קשר עם מזכירות הארגון
לימודים הומניסטיים ואומנויותמרים פרישמןm_frishmane-mail signhotmail.com
מדעי המחשב רועי גבאי roigbye-mail signgmail.com
מדעי המחשב תומר גלבר TOMERGHELBERe-mail  sign CAMPUS.TECHNION.AC.IL
מדע והנדסה של חומריםחסר נציגלפרטים נא ליצור קשר עם מזכירות הארגון