מבנה הארגון

ארגון סגל ההוראה הינו עמותה אשר חבריה הינם מתרגלים ומרצים בטכניון שאינם חברי סגל אשר מילאו את טופס ההצטרפות. לארגון המוסדות הבאים:
האספה הכללית – הגוף העליון הכולל את כל חברי העמותה.
המועצה – גוף המופקד על ניהול ענייניו השוטפים של הארגון והכולל נציגים נבחרים מכל היחידות האקדמיות בטכניון על-פי מפתח מספרי (נציג אחד לכל 30 חברי ארגון). המועצה בוחרת את הוועד, את ועדת הביקורת וועדות אחרות.
הוועד – הגוף המבצע של הארגון, הכולל שלושה חברים שנבחרו ע"י המועצה.
ועדת הביקורת – גוף העוקב ובוחן את מכלול הפעילות של הארגון וכן משמש כמען לפניות חברי העמותה.

בעלי תפקידים בשכר

תפקידשםדוא"ל
מזכיר כללי ד"ר דני שמשdshemesh@technion.ac.il

ועד הארגון

פרטי וועד הארגון
שםדוא"ל
גבי ויינרוט weinrot.gabby@gmail.com
ליאון ענביanavy@technion.ac.il
עידן חריטן IDAN.HARITAN@GMAIL.COM

ועדת ביקורת

פרטי וועדת ביקורת
שםדוא"ל
רותם ליס rotemliss@cs.technion.ac.il
דימיטרי רבינוביץdmitry.ra@cs.technion.ac.il

מועצת הארגון

פרטי מועצת הארגון
פקולטהשםדוא"ל
מזכיר המועצה אביב שרון aviv.sharon@gmail.com
ארכיטקטורה ובינוי עריםיהודה ארידורyehuda@aridor.net
ארכיטקטורה ובינוי ערים מאיר רביבRAVIV.ARC@GMAIL.COM
הנדסה אזרחית וסביבתיתתמר שלם TAMAR.SHALEM@GMAIL.COM
הנדסה ביו רפואיתחסר נציגלפרטים נא ליצור קשר עם מזכירות הארגון
הנדסה כימיתחסר נציגלפרטים נא ליצור קשר עם מזכירות הארגון
הנדסת אווירונאוטיקה וחללחסר נציגלפרטים נא ליצור קשר עם מזכירות הארגון
הנדסת ביוטכנולוגיה ומזוןאלונה שגן salonas@campus.technion.ac.il
הנדסת חשמלד"ר יוסי ילוזjose@tx.technion.ac.il
הנדסת חשמלגריגורי וקסמןgrishav@tx.technion.ac.il
הנדסת מכונותאורן ריז'ינסקי
oren.rijensky@gmail.com
הנדסת מכונותיונתן רוטבאום
y.rotbaum@gmail.com
הנדסת תעשיה וניהולדניאל אלטמן ALTMAND@CAMPUS.TECHNION.AC.IL
חינוך למדע וטכנולוגיהאביב שרון aviv.sharon@gmail.com
כימיהעידן חריטן IDAN.HARITAN@GMAIL.COM
כימיהברק יהל yahelbarak@campus.technion.ac.il
מדעי המחשברותם ליס rotemliss@cs.technion.ac.il
מדעי המחשבדימיטרי רבינוביץdmitry.ra@cs.technion.ac.il
מתמטיקהנאדר אגא ANADER@tx.technion.ac.il
מתמטיקהיוסי כהן tzometx@gmail.com
פיסיקהאיליה חאיטiliakh@tx.technion.ac.il
פיסיקהאיציק קפוןitzikk@tx.technion.ac.il
פיסיקהגבי ויינרוטweinrot.gabby@gmail.com
רפואהאייל ברגמן eyalharari@gmail.com
רפואהאורטל שלג ortalkr@tx.technion.ac.il
לימודים הומניסטיים ואומנויותמרים פרישמןm_frishman@hotmail.com
מדעי המחשב רועי גבאי roigby@gmail.com
מדעי המחשב תומר גלבר TOMERGHELBER@CAMPUS.TECHNION.AC.IL
מדע והנדסה של חומריםחסר נציגלפרטים נא ליצור קשר עם מזכירות הארגון