מבנה הארגון

ארגון סגל ההוראה הינו עמותה אשר חבריה הינם מתרגלים ומרצים בטכניון שאינם חברי סגל אשר מילאו את טופס ההצטרפות. לארגון המוסדות הבאים:
האספה הכללית – הגוף העליון הכולל את כל חברי העמותה.
המועצה – גוף המופקד על ניהול ענייניו השוטפים של הארגון והכולל נציגים נבחרים מכל היחידות האקדמיות בטכניון על-פי מפתח מספרי (נציג אחד לכל 30 חברי ארגון). המועצה בוחרת את הוועד, את ועדת הביקורת וועדות אחרות.
הוועד – הגוף המבצע של הארגון, הכולל שלושה חברים שנבחרו ע"י המועצה.
ועדת הביקורת – גוף העוקב ובוחן את מכלול הפעילות של הארגון וכן משמש כמען לפניות חברי העמותה.

בעלי תפקידים בשכר

תפקידשםדוא"ל
מזכיר כללי ד"ר דני שמשdshemesh@technion.ac.il

ועד הארגון

פרטי וועד הארגון
שםדוא"ל
ד"ר אבי לויlevya@tx.technion.ac.il
ליאון ענביanavy@technion.ac.il
חסר חבר ועדלפרטים יש לפנות למזכירות הארגון

ועדת ביקורת

פרטי וועדת ביקורת
שםדוא"ל
רותם ליס rotemliss@gmail.com
דימיטרי רבינוביץdmitry.ra@cs.technion.ac.il

מועצת הארגון

פרטי מועצת הארגון
פקולטהשםדוא"ל
מזכיר המועצה אביב שרון aviv.sharon@gmail.com
ארכיטקטורה ובינוי עריםחסר נציגלפרטים נא ליצור קשר עם מזכירות הארגון
ביולוגיהחסר נציגלפרטים נא ליצור קשר עם מזכירות הארגון
הנדסה אזרחית וסביבתיתתמר שלם TAMAR.SHALEM@GMAIL.COM
הנדסה ביו רפואיתחסר נציגלפרטים נא ליצור קשר עם מזכירות הארגון
הנדסה כימיתחסר נציגלפרטים נא ליצור קשר עם מזכירות הארגון
הנדסת אווירונאוטיקה וחללחסר נציגלפרטים נא ליצור קשר עם מזכירות הארגון
הנדסת ביוטכנולוגיה ומזוןאלונה שגן salonas@campus.technion.ac.il
הנדסת חשמלד"ר יוסי ילוזjose@tx.technion.ac.il
הנדסת חשמלגריגורי וקסמןgrishav@tx.technion.ac.il
הנדסת מכונותאורן ריז'ינסקי
oren.rijensky@gmail.com
הנדסת מכונותיונתן רוטבאום
y.rotbaum@gmail.com
הנדסת תעשיה וניהולחסר נציגלפרטים נא ליצור קשר עם מזכירות הארגון
חינוך למדע וטכנולוגיהאביב שרון aviv.sharon@gmail.com
כימיהעידן חריטן IDAN.HARITAN@GMAIL.COM
כימיהברק יהל yahelbarak@campus.technion.ac.il
מדעי המחשברותם ליס rotemliss@cs.technion.ac.il
מדעי המחשבדימיטרי רבינוביץdmitry.ra@cs.technion.ac.il
מתמטיקהד"ר דניאל רבייבDaniel.raviv@gmail.com
מתמטיקהד"ר אלון דמיטריוקalond@tx.technion.ac.il
פיסיקהאיליה חאיטiliakh@tx.technion.ac.il
פיסיקהאיציק קפוןitzikk@tx.technion.ac.il
פיסיקהגבי ויינרוטweinrot.gabby@gmail.com
רפואהאייל ברגמן eyalharari@gmail.com
רפואהאורטל שלג ortalkr@tx.technion.ac.il
לימודים הומניסטיים ואומנויותמרים פרישמןm_frishman@hotmail.com
מדעי המחשב רועי גבאי roigby@gmail.com
מדעי המחשב תומר גלבר TOMERGHELBER@CAMPUS.TECHNION.AC.IL
מדע והנדסה של חומריםחסר נציגלפרטים נא ליצור קשר עם מזכירות הארגון