ראשי

################ הסכם קיבוצי 2018 ################

בתאריך 1/11/2018 נחתם הסכם העסקה קיבוצי חדש בין הטכניון לארגון.
לפרטים המלאים

################ הסכם קיבוצי 2018 ################

ארגון סגל ההוראה בטכניון (אס"ה) הוא ארגון העובדים היציג של כל המורים (מתרגלים ומרצים, להלן: הסגל האקדמי הנלווה) בטכניון שאינם חברי סגל אקדמי בכיר. הארגון בנוי כעמותה (ללא כוונת רווח). מבנה הארגון מטרותיו רשומים בתקנון הארגון ועיקרן:

  • הסדרת תנאי העבודה של הסגל האקדמי הנלווה, עיגונם בהסכם עבודה קיבוצי ופיקוח על ביצוע ההסכם.
  • קידום האינטרסים האקדמיים, המקצועיים והכלכליים של החברים.
  • קיום קשר עם ארגוני סגל אקדמי, ארגוני סטודנטים וארגוני עובדים בטכניון, ובמוסדות אקדמיים אחרים בארץ ובחו"ל.


לחץ כאן לקריאת פרטים נוספים אודות הארגון
לחץ כאן לפירוט מבנה הארגון
לחץ כאן לפירוט דרכי ההתקשרות