הודעה על הקפאת השביתה

14 מרץ 2018

שלום לחברות וחברי סגל ההוראה בטכניון,

הנדון: הקפאת השביתה
הודעת הארגון על הכוונה להשבית את ההוראה בטכניון יצרה מומנטום חדש במגעים שבין ההנהלה לוועד הארגון. לאור ההתקדמות שחלה במו"מ החליטה מועצת הארגון להסיר זמנית את איום השביתה.
בין הנהלת הטכניון לבין ארגון סגל ההוראה הושגו הסכמות עקרוניות אשר עונות על עיקרי הדרישות שהצגנו. הסכמות אלו עדיין כפופות להגעה לנוסחים מוסכמים ולאישור הגורמים המוסמכים.
במצב הדברים שנוצר סמסטר האביב יפתח כמתוכנן אך בהחלט יתכן שתידרש עזרת הציבור כולו על מנת להגיע אל היעדים שנקבעו.

אנו מודים לנשיאות אגודת הסטודנטים בטכניון על עזרתה במניעת המשבר.
הוועד ימשיך לעדכן בהתפתחויות.

לקריאה כ-PDF

בברכת סמסטר מוצלח ושקט
ועד ארגון סגל ההוראה