ארכיון פוסטים מאת: Leon Anavy

בחירות למועצת הארגון

שלום,

ארגון סגל ההוראה (אס"ה) הוא ארגון העובדים היציג של הסגל הנלווה בטכניון הכולל את כל העוסקים בהוראה האקדמית בטכניון שאינם חברי סגל בכיר. לארגון מועצה שהיא הגוף המוסמך לקבוע את עמדות הארגון  בכל נושא שקשור לעולם התעסוקה שלנו בטכניון. בפרט, המועצה מנחה את ועד הארגון במו"מ על הסכם העבודה שלנו והיא זאת שתאשר את ההסכם אליו נגיע (בקרוב ?).

המועצה מורכבת מנציגי הפקולטות שהם חברי הארגון (שהעבירו למשרד הארגון טופס הצטרפות חתום) אשר נבחרים ע"י חברי הארגון בפקולטות. לצערנו, כרגע המועצה מדולדלת ולכן החלטות שהן חשובות לעתידנו מתקבלות ע"י קבוצה מצומצמת של נציגי חלק מהפקולטות.

ניסינו לנצל את התקופה שבין הסמסטרים לקיים בחירות בכל הפקולטות ולמלא את שורות המועצה. לצערינו הנסיון לא צלח. רק אחד מבין מאות חברי הארגון הציג את מועמדותו לשמש כחבר מועצה.

חברי ארגון המבינים את חשיבות הפעילות במועצה לציבור בכלל וליחידה שלהם בפרט, מתבקשים לפנות במייל למזכירות הארגון עד ל-10 ביולי ולהציג את מועמדותם למועצה. לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות הארגון או לחברי הועד והמועצה. פרטי הקשר מופיעים באתר הארגון.

החברות במועצה דורשת השתתפות בישיבת מועצה פעם בחודש (ולעיתים דחופות יותר בתקופת משבר).

לכל פקולטה ש"הציגה" מועמדים תישלח הודעה על מועד ומיקום הבחירות.

מועצה פעילה חשובה לכולנו.

בברכה

ועד  אס"ה

הודעה על הקפאת השביתה

14 מרץ 2018

שלום לחברות וחברי סגל ההוראה בטכניון,

הנדון: הקפאת השביתה
הודעת הארגון על הכוונה להשבית את ההוראה בטכניון יצרה מומנטום חדש במגעים שבין ההנהלה לוועד הארגון. לאור ההתקדמות שחלה במו"מ החליטה מועצת הארגון להסיר זמנית את איום השביתה.
בין הנהלת הטכניון לבין ארגון סגל ההוראה הושגו הסכמות עקרוניות אשר עונות על עיקרי הדרישות שהצגנו. הסכמות אלו עדיין כפופות להגעה לנוסחים מוסכמים ולאישור הגורמים המוסמכים.
במצב הדברים שנוצר סמסטר האביב יפתח כמתוכנן אך בהחלט יתכן שתידרש עזרת הציבור כולו על מנת להגיע אל היעדים שנקבעו.

אנו מודים לנשיאות אגודת הסטודנטים בטכניון על עזרתה במניעת המשבר.
הוועד ימשיך לעדכן בהתפתחויות.

לקריאה כ-PDF

בברכת סמסטר מוצלח ושקט
ועד ארגון סגל ההוראה

מידע על השביתה

‏כ"ו אדר תשע"ח
‏13 מרץ, 2018

השבתת ההוראה האקדמית בטכניון – מידע לציבור

מיהו סגל ההוראה בטכניון?
סגל ההוראה בטכניון מורכב מכל העוסקים בהוראה אקדמית בטכניון שאינם חברי סגל בכיר. בכלל זה נכללים – סטודנטים בטכניון לתואר ראשון או לתארים מתקדמים, עמיתי הוראה ומורים מן החוץ וכן פוסט-דוקטורנטים שמלמדים. בין חברי סגל ההוראה נמנים המתרגלים, מדריכי המעבדה ומנחי הפרויקטים שהינם משתלמים בטכניון. רבים מהמרצים בקורסי הבסיס והשירות הגדולים כולל מרצים מצטיינים מתמידים שמפורסמים בטכניון ובארץ הינם חברי סגל הוראה. בנוסף, רוב המרצים לקורסי השפות וההומניסטיים גם הם חברי סגל ההוראה.

מהו ארגון סגל ההוראה בטכניון?
הארגון הינו ארגון עובדים יציג אשר מייצג את כל חברי סגל ההוראה מול המעסיק שהינו הטכניון. הארגון חתום על הסכם העסקה קיבוצי שבמסגרתו מועסקים כל חברי סגל ההוראה והוא הגוף היחיד שמוסמך לנהל מו"מ בשם העובדים על הסכם כזה. הארגון הינו עמותה רשומה ואופן פעולתו מוגדר בתקנון הארגון. לארגון יכול להצטרף כחבר כל חבר סגל הוראה בטכניון. לארגון מועצת נציגים אשר החלטותיה שקולות להחלטות האסיפה הכללית של החברים. מועצת הארגון מינתה ועד ומזכ"ל לארגון והסמיכה אותם לנהל את המו"מ בשם הארגון.

מיהם חברי צוות המו"מ מטעם הארגון?

 • ד"ר דני שמש: מזכ"ל הארגון. דני משמש בארגון בתפקידים שונים מאז הקמת הארגון בשנת 2008. דני מלמד בפקולטה למתמטיקה מקצועות שונים מזה כ-30 שנה.
 • ד"ר אבי לוי: חבר ועד הארגון. אבי משמש חבר ועד לאחר שהיה נציג הפקולטה למתמטיקה במועצה. אבי מלמד מזה כ-20 שנה מקצועות שונים בפקולטה למתמטיקה ובפקולטה להנדסת חשמל.
 • ליאון ענבי: חבר ועד הארגון. ליאון משמש חבר ועד לאחר שהיה נציג הפקולטה להנדסת תעו"ן. ליאון הינו משתלם לדוקטורט בפקולטה למדעי המחשב ומתרגל בטכניון מזה כ-6 שנים בפקולטות לתעו"ן, ביולוגיה ומדמ"ח.

מהם הנושאים עליהם מתנהל המו"מ?
המו"מ מול הנהלת הטכניון החל לקראת פקיעת ההסכם הקיבוצי הקודם בסוף שנת 2015. בפתיחת המו"מ קיים הארגון פגישה פתוחה אליה הוזמנו חברי הארגון לצורך גיבוש הנושאים לקידום במו"מ. מטבע הדברים, לאוכלוסיות השונות שמיוצגות על ידי הארגון ישנן נקודות שונות בתנאי העסקה שמטרידות אותן. המו"מ מקיף נושאים שונים תוך ניסיון לענות על עיקרי הדברים שעלו מכל אחת מהאוכלוסיות:

משתלמים לתארים גבוהים:

 • ביטחון תעסוקתי: משתלמים בטכניון אשר מקבלים מלגה אינם רשאים לעבוד באף עבודה למעט הוראה אקדמית בטכניון. עם זאת, לרבים מהם הטכניון אינו מספק אפשרות תעסוקה והם נשארים עם הכנסה אשר מבוססת על המלגה בלבד. ההסכם הנוכחי, אשר מבטיח לכל משתלם שמועסק שמירה על היקף העסקה מינימלי למשך כל תקופת ההשתלמות מופר באופן שיטתי ע"י הטכניון ומשתלמים רבים מוצאים עצמם ללא תעסוקה וללא הכנסה באמצע ההשתלמות כאשר עזיבה אינה אופציה ריאלית.
  הארגון דורש שהטכניון ייקח אחריות על הנושא ויגיע לפתרון מוסכם בשיתוף עם הארגון ואגודת הסטודנטים.
 • שכר: שכרם של משתלמים לתואר שני נמוך ב-40% ויותר בהשוואה לשכרם של משתלמים לתואר דוקטור אשר מבצעים את אותה עבודה בדיוק.
  הארגון דורש לתקן את העיוות הנ"ל ע"י העלאת שכרם של המסטרנטים.
 • תיקונים בטבלת ההעסקה (פלמור):
  • ביחידות שונות בטכניון קיים תת-תגמול משמעותי של עבודת מדריכי המעבדה אשר מתבטא בעומס מוגזם של מטלות נלוות.
  • המפתח לתגמול על אחריות קורס למתרגל אינו מזכה מתרגלים בכיתות בינוניות ומטה בתגמול ומאופיין במדרגות תגמול גסות.
  • אופן קביעת התגמול על בדיקת מטלות אינו אחיד ואינו חד משמעי בטבלה הנוכחית באופן שמנוצל לא פעם לרעה.
  • ביחידות שונות קיים חוסר התאמה בין סוג הקורס כפי שמוגדר לבין עומס ההוראה.

הארגון דורש שעיוותים אלו יתוקנו.

 מורים מן החוץ ועמיתי הוראה:

  • ביטחון תעסוקתי: למורים מאוכלוסיות אלו אין כל הבטחה להמשכיות העסקה בטכניון או לשמירת היקף משרה. הודעה על אי-העסקה זמנית או קבועה יכולה להימסר לעובד בסמוך לפתיחת הסמסטר.
   הארגון דורש הסדרה של מנגנון אשר יאפשר בניה של סגל הוראה איכותי אשר מובטח לו היקף הוראה למשך תקופה, אופק קידום והמשכיות בהוראה בטכניון.
  • שכר: קיימת הפרדה מלאכותית אשר מפצלת את המורים לשני "סוגים" (מורים מן החוץ ועמיתי הוראה) אשר מתבטאת בהפרשי שכר גדולים. כמו כן, קיימת אנומליה לפיה שכרם של דוקטורנטים אשר מסיימים לימודיהם וממשיכים לעבוד כעמיתי הוראה יורד ביחס לשכר שקיבלו במהלך ההשתלמות.
   הארגון דורש לתקן עיוותים אלו.
  • מעמד והכרה: בניגוד לסטודנטים, משתלמים, חברי סגל מנהלי, מחקרי או אקדמי, המורים מן החוץ ועמיתי ההוראה אינם זוכים לזכויות והטבות שונות. החל מרכישת תוכנות בהנחה (אפילו כאלה המשתמשות להוראה) ועד לדברים בסיסיים כמו הופעה בספר הטלפונים הטכניוני. הטכניון פשוט מסרב להכיר בחברי סגל ההוראה כעובדים מן המניין וכחלק מבית הטכניון. הארגון דורש להשוות את תנאיהם של חברי סגל ההוראה לאלו של עובדי טכניון מן המניין
  • תיקונים בטבלת ההעסקה (פלמור): לאורך השנים חלו תמורות רבות בדרכי ההוראה והלימוד בטכניון אך הטכניון לא עשה דבר על מנת להתאים עצמו לכך. שינוי דפוסי הלמידה ומעבר ללמידה מבוססת וידאו הביא לשחיקה גדולה במפתח שיבוץ המרצים ולמצבים אבסורדיים בהם מרצה יחיד משובץ לקורס ובו מאות סטודנטים.
   הארגון דורש שהטכניון יקבע דרכי התמודדות עם עולם ההוראה המשתנה תוך מתן מענה הולם לצרכי ההוראה וניצול מיטבי של כוח האדם האיכותי שבסגל ההוראה. מענה זה יינתן באמצעות הגדרת מטלות הוראה חדשות והגדרה ברורה של מפתחות שיבוץ המורים.

כלל האוכלוסייה:

 • תוספת שכר: הארגון דורש לקבל תוספות שכר בהתאם לתוספות שניתנו לשאר העובדים במשק ובפרט לחברי הסגל הבכיר.
 • מעמד והכרה: למרות חלקם המשמעותי של חברי סגל ההוראה בהכשרתם של הסטודנטים בטכניון קולם אינו נשמע בכל הנוגע לקידום ההוראה ולקביעת תכניות הלימודים ואופן ההוראה.
  הארגון דורש לצרף את נציגי סגל ההוראה למוסדות הטכניון הרלוונטיים.

אז למה שובתים?
הארגון מנהל מו"מ מול הנהלת הטכניון כבר למעלה משנתיים. במהלך זמן זה נהגו נציגי ההנהלה בחוסר כבוד רב כלפי נציגי הארגון. הנהלת הטכניון ניצלה כל הזדמנות למשיכת זמן, סירבה לדון בנושאים שונים וניסתה כל העת למשוך את ידיה מהצורך לנהל את המו"מ מולנו תוך ניסיון לדחוף את נציגי הארגון לנהל מו"מ במסגרת ארצית. יש לציין שנציגי הטכניון הפגינו נוכחות דלה ומעורבות אפסית בדיונים שהתנהלו ברמה הארצית ולמעשה הפקירו את האינטרסים של העובדים והסטודנטים בטכניון.
הארגון דורש שהנהלת הטכניון תחתום מולו על הסכם העסקה מקומי שכולל טיפול בכל הסוגיות שעל הפרק. לא ניתן לסחבת שנוהגת ההנהלה להמשיך ולא נאפשר להנהלה למשוך את ידיה מטיפול בסגל ההוראה בטכניון.

מה כוללת השביתה?
השביתה כוללת את כל מטלות ההוראה שמבוצעות ע"י חברי סגל ההוראה: הרצאות, תרגולים, מעבדות, בדיקת מטלות ובחינות, הנחיה וכל מטלה אחרת. השביתה תחל ביום ג' 20/3 – מועד הפתיחה המתוכנן של סמסטר אביב בטכניון.

מה לגבי השכר עבור ימי השביתה?
הטכניון רשאי לנקות משכרו של העובד את שכר העבודה עבור ימי השביתה. הארגון יעמיד לרשות עובדים שיזדקקו לכך הלוואות גישור מיוחדות.

האם הטכניון יכול "להעניש" את השובתים?
זכויותיהם של העובדים השובתים מוגנות בחוק. ניסיון העבר מול הנהלת הטכניון מלמד כי היא מקפידה לכבד את זכות השביתה של העובדים ולא לפגוע בעובדים. כל ניסיון מקומי לפגיעה יטופל במלוא החומרה ע"י הארגון.

לקריאה כ-PDF

ועד ארגון סגל ההוראה בטכניון

הודעה על שביתה

‏כ"ד אדר תשע"ח
11 מרץ, 2018

לכבוד
חברי סגל ההוראה בטכניון
שלום רב,

הנדון: השבתת ההוראה האקדמית בטכניון

לאור כישלון המו"מ מול הנהלת הטכניון על הסכם עבודה קיבוצי חדש, הלימודים בסמסטר ב' שאמורים להתחיל ב-20 למרץ מוקפאים. כל פעילויות ההוראה: הרצאה, תרגול, מעבדה וכן בדיקת עבודות ובחינות, ככל שהן מתבצעות ע"י חברי סגל נלווה (משתלמים ו/או מורים חיצוניים) מושבתות.

ועד ארגון סגל ההוראה בטכניון (אס"ה) מנהל עם הנהלת הטכניון מו"מ על הסכם עבודה קיבוצי חדש לסגל הנלווה מתחילת שנת הלימודים תשע"ו (אוקטובר 2015). עיקרי הנושאים שנידונים הינם: הבטחת ביטחון תעסוקתי מינימלי לעובדים, תיקון טבלת ההעסקה (פלמור) לשם הבטחת תגמול הולם ושינוי מבנה השכר לשם תיקון עיוותי שכר קייימים ושיפור תנאי השכר.

במהלך הדיונים מגלה הארגון התחשבות רבה בצורכי הטכניון וההנהלה גם היא מבינה היטב ובמידה רבה אף מקבלת, את הצרכים שלנו. ישנן הסכמות וישנן מחלוקות אך יחד עם כל ההתקדמות במו"מ התברר שלא קיימת נכונות של ההנהלה להשתתף במאמץ לייצר הסכם מקומי שמתאים לצרכים המיוחדים של ההוראה האקדמית בטכניון. ברגע האמת כאשר צריך לסכם ולחתום נעצרו נציגי ההנהלה ואף חזרו בהם מסיכומי עבר.

אס"ה הינו ארגון המייצג ציבור שמתייחס בכבוד להוראה בטכניון ומשקיע מאמץ  לא מבוטל בהקניית ידע לסטודנטים. פגיעה בציבור הסטודנטים נוגדת את הערכים הבסיסיים שלנו. לכן, עשינו מאמצים כבירים להמנע מצעדים ארגוניים ואפשרנו מו"מ כל כך ממושך. במסגרת מאמצים אלו, הצגנו להנהלה הצעת פשרה הכוללת ויתורים לא קלים בנושאים שהם חשובים לנו כארגון וכציבור. הצעה זו תקפה רק עד לתחילת סמסטר אביב.

הענות של ההנהלה להצעתנו תמנע את פרוץ השביתה. במידה וההנהלה לא תענה להצעת הפשרה, סמסטר אביב שאמור להיפתח ב-20 למרץ לא ייפתח. במקרה זה, הצעת הפשרה שנועדה למנוע פגיעה בסטודנטים תפוג.

הודעות עידכון על מצב העניינים יופצו על לוחות המודעות, באתר הארגון, בדוא"ל ובפייסבוק.

הציבור מתבקש לשמור על ערנות.

כוחנו באחדותנו

ועד ארגון סגל ההוראה בטכניון

בחירות למועצת הארגון

בחודשים פברואר ומרץ 2016 נערכו בחירות למועצת הארגון בכל הפקולטות בטכניון שאינן מיוצגות.
בבחירות נבחרו כ-10 נציגים חדשים למועצה אך עדיין נותרו מספר פקולטות ללא ייצוג.
פרטי הקשר של נציגי הארגון בפקולטות השונות מופיעים בעמוד מבנה הארגון